Onorariul orar,  stabilit în funcție de timpul necesar realizării activităților juridice solicitate, perceput după efectuarea prestațiilor juridice. Onorariul fix, stabilit pentru realizarea integrală a activității juridice solicitată, perceput la momentul semnării contractului. Onorariul de succes, perceput ulterior soluționării favorabile a speței juridice încredințată de către client avocatului. Onorarii formate din combinarea criteriilor mentionate mai sus.