Forma onorariului perceput de către biroul nostru de avocatură  este flexibila si difera in functie de dificultatea, amploarea, urgenta si complexitatea spetei dar si durata solutionarii, dar si timpul si volumul de munca necesar pentru executarea activitatilor solicitate de client.

Onorarii persoane fizice

  • Onorariu orar – al căror cuantum va fi stabilit în funcție de timpul de lucru afectat realizării activităților juridice solicitate de către client și care vor fi percepute după realizarea efectivă a prestațiilor juridice.
  • Onorariu fix – stabilite pentru realizarea integrală a unei activități juridice solicitată de către client, indiferent de volumul de muncă și timpul ce va fi alocat ulterior în această privință, și care vor fi percepute la momentul semnării contractului de asistență juridică.
  • Onorariu de succes – perceput ulterior soluționării favorabile de către biroul nostru de avocatură a speței juridice încredințată de către client avocatului, acesta poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.
  • Onorarii formate din combinarea criteriilor mentionate mai sus.

Onorarii persoane juridice

  • onorariu fix – stabilite pentru realizarea integrală a unei activități juridice solicitată de către client, indiferent de volumul de muncă și timpul ce va fi alocat ulterior în această privință, și care vor fi percepute la momentul semnării contractului de asistență juridică.
  • onorariu per ora – al căror cuantum va fi stabilit în funcție de timpul de lucru afectat realizării activităților juridice solicitate de către client și care vor fi percepute după realizarea efectivă a prestațiilor juridice.
  • onorariu fix/procentual de rezultat – perceput ulterior soluționării favorabile de către biroul nostru de avocatură a speței juridice încredințată de către client avocatului.
  • abonament lunar – perceput la finalul fiecarei luni pentru actiunea/actiunile de asistenta juridica exercitate in favoarea clientului, indiferent de volumul de munca sau timpul alocat in solutionarea cererilor.

 

Nota:  Cheltuielile pentru deplasarea la alte instante de judecata decat cele din Bucuresti vor fi suportate sau decontate de client.