a) Servicii prestate angajatorilor:
– consultanta in activitatea curenta;
– redactare/avizare contracte collective de munca, contracte individuale de munca, ROI;
– redactare/avizare acte aditionale la contracte colective si individuale de munca si fise de post;
– redactare/avizare decizii ale organelor de conducere
– mediere conflicte de munca, conciliere;
– asistenta si reprezentare in litigii de munca;
– asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase;
– asistenta si reprezentare in fata Inspectoratului Teritorial de Munca si a altor organisme cu atributii de control in domeniu.
b) Servicii prestate angajatilor:
– consultanta generala;
– consiliere si asistenta la incheierea contractelor individuale de munca;
– contestatii impotriva deciziilor de sanctionare;
– contestatii impotriva deciziilor de concediere;
– asistenta si reprezentare in litigii de munca;
– asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor necontencioase;
– consultanta si asistenta in realizarea dosarelor de pensie.
c) Servicii prestate sindicatelor
– asistenta si reprezentare in realizarea procedurilor de infiintare;
– consultanta in activitatea curenta;
– asistenta si reprezentare la incheierea contractelor colective de munca;
– asistenta la incheierea actelor juridice in cadrul activitatii specifice;
– mediere conflicte, conciliere;
– asistenta in cazul conflictelor colective de munca;
– asistenta in cadrul negocierilor;
– asistenta si reprezentare in fata instantelor judecatoresti;
– asistenta si reprezentare in relatiile cu autoritatile publice;
– asistenta si reprezentare in raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.
7. DREPTUL FAMILIEI:
– consultanta juridica curenta;
– redactare/avizare acte juridice specifice;
– asistenta si reprezentare in adoptii interne si internationale;
– mediere conflicte, conciliere;
– asistenta si reprezentare in proceduri necontencioase;
– asistenta si reprezentare in actiuni de divort;
– asistenta si reprezentare in actiuni de partaj;
– redactare/avizare/atestare tranzactii;
– asistenta si reprezentare in actiuni ce vizeaza incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori;
– asistenta si reprezentare in actiuni ce vizeaza dreptul si programul de vizitare a copiilor minori;
– asistenta si reprezentare in alte actiuni care vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei;
– asistenta si reprezentare in fata notarului publici;
– asistenta si reprezentare in raporturile cu organe ale administratiei publice;
– asistenta si reprezentare in raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.